Mesures previstes al RD 8/2020 vinculades als consumidors per a fer front al coronavirus

mesures consum enfront coronavirus CardedeuL’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Cardedeu, us comunica que arrel del reial decret  8/2020 que va entrar en vigor el 18 de març, hi ha tota una sèrie de mesures que afecten als consumidors/es i als serveis públics:

1.- Subministraments bàsics: llum, aigua i gas

–  Prohibició de tall de llum, aigua o gas: No es pot suspendre el subministrament el llum, aigua i gas a les persones consumidores que tinguin la condició de vulnerable o en risc d’exclusió.

– Pròrroga terminis del bo social: Per evitar que els beneficiaris del bo social elèctric deixin de percebre els descomptes i beneficis que preveu la normativa, en el cas que esgotin el termini de vigència de dos anys.

2.- Serveis de telecomunicacions.infografia consum omic coronavirus Cardedeu

– Prohibició de canvi de companyia de telefonia: Se suspendran totes les operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estiguin en curs, excepte en casos excepcionals de força major.

– Prohibició a les companyies de telefonia de fer campanyes publicitàries relacionades amb la portabilitat del servei d’internet.

– Aturar qualsevol portabilitat en curs.

– Mantenir els serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic contractats pels seus clients.

– Mesures per a garantir la prestació del servei universal de telecomunicacions

En particular, i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, el proveïdor de serveis de comunicacions electròniques designat per a la prestació de servei universal de telecomunicacions garantirà la prestació dels elements que integren el servei universal de telecomunicacions i mantindrà, com a mínim, el conjunt de beneficiaris actuals, així com la qualitat de la prestació del conjunt de serveis que conformen aquest servei universal, amb especial referència a la prestació de servei d’accés funcional a Internet ia les condicions de assequibilitat de el servei universal de telecomunicacions

3.- Moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables.

Aquest decret considera d’especial importància garantir el dret a l’habitatge als deutors hipotecaris en situació d’especial vulnerabilitat que vegin reduir els seus ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària de l’COVID-19. Anteriorment, el Reial Decret 1975/2008, de 28 de novembre, sobre les mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d’ocupació i d’accés a l’habitatge

Si  necessiteu més  informació sobre les condicions i com fer  la sol·licitud us podeu adreçar a el correu omic@cardedeu.cat.

4.- Suspensió del termini devolució de productes i del termini del dret de desistiment.

Interrupció dels terminis de devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, presencial o on-line. Atès que el dret de desistiment dels consumidors respecte de productes adquirits sol estar subjecte a un límit temporal,  15 dies, s’han de interrompre els terminis de devolució per garantir que puguin exercir-lo sense contravenir el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. (art. 21 RD 8/2020).

Els terminis es reprendran quan s’acabi l’estat d’alarma i les limitacions imposades a la ciutadania i a les empreses.

5.- La Generalitat de Catalunya ha aturat el cobrament dels rebuts de lloguer del seu parc d’habitatges.

6.- Contractes de tracte continuat d’altres serveis que no s’estan prestant (ex: quotes gimnàs, extraescolars, etc.): es poden reclamar les quotes que s’hagin pagat pels serveis no prestats.

7.- Bitllets de transport, viatges combinats, entrades d’espectacles, etc: es pot reclamar.

Aprofitem per informar-vos que durant el període de confinament degut a l’estat d’alerta pel coronavirus, l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor atendrà totes les consultes via telemàtica, que podeu adreçar al correu omic@cardedeu.cat

 

Share this article on Facebook