Cancel·lacions i retards en el transport aeri en temporada estival i de vacances. Quins drets tenim?

Arriba l’estiu. I com cada any les companyies aèries ens regalaran un paquet d’incompliments i abusos amb els consumidors. Des de l’actual problemàtica del cobrament per pujar equipatge a la cabina, els clàssics retards o cancel·lacions injustificades o les pèrdues d’equipatge. En aquest escrit us en fem cinc cèntims.

En cas de cancel·lació d’un vol, la normativa europea estableix el dret a escollir entre la devolució de l’import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu, a més de la possibilitat de rebre una compensació econòmica en funció de la distància del viatge.

Què fer si m'han cancel·lat un vol? Guia Per Reclamar (2019) | betevé

Si la companyia aèria cancel·la el vol o es produeix un retard superior a les 3 hores, d’acord amb l’establert en la Unió Europea pel Reglament CE 261/2004, podeu escollir entre la devolució de l’import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu.

Si opteu pel transport alternatiu, us han d’oferir menjar, begudes i, si calgués, sistemes de comunicació gratuïtament fins la nova sortida. A més, si la sortida és l’endemà o dies més tard, també teniu dret a allotjament, amb els desplaçaments inclosos.

A més, tant en cas de cancel·lació com en retards de 3 hores o més, us pot correspondre una compensació econòmica d’entre 250 i 600€, en funció de la distància del vol, excepte que us comuniquin la cancel·lació amb una antelació mínima de dues setmanes. Les quanties de les compensacions econòmiques per cancel·lació, establertes per la normativa comunitària, són les següents:

Distància del vol en km 

Vols intracomunitaris

Vols extracomunitaris

Fins a 1.500

250 €

250 €

Entre 1.500 i 3.500 km

400 €

400 €

Més de 3.500 km

400 €

600 €

 

Si la companyia aèria no respecta els vostres drets, demaneu el full oficial de reclamació en el mateix taulell de l’aeroport o reclameu a l’empresa per algun mitjà que en deixi constància –formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.–. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum (OMIC).

Finalment, us recordem que els incompliments del Reglament CE 261/2004 es poden denunciar davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

 

 

Si teniu qualsevol dubte al respecte us atendrem a la OMIC demanant cita prèvia.

 

 OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02