Repositori informació normativa ajuts recomanació coronavirus

El CSETC ha creat aquest espai com a repositori de documents i enllaços vinculats amb la crisi sanitària generada pel COVID-19 i els seus efectes vinculats amb desenvolupament econòmic del territori.

 

Com a eines de recopilació de totes les novetats i publicacions als documents oficials disposeu dels següents links:

—– MESURES ECONÒMIQUES ENFRONT EL CORONAVIRUS COVID-19 PER AUTÒNOMS —–

a) Moratoria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual (article 7 del RD 8/2020)

 • Qui? Persones treballadores autònomes en situació de vulnerabilitat.
 • On? A la seva entitat financera.
 • Quan? Fins a 15 dies després de la vigència del decret llei publicat el 18-3-20
 • Més informació a la web de l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya

b) Prestació extraordinària per cessament d’activitat (article 17 del RD 8/2020)

 • Qui? Persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre la seva activitat de manera directa per la declaració de l’estat d’alarma. I per les que la seva facturació hagi disminuit com a mínim un 75% respecte a la facturació promig del semestre anterior
 • On?  A la mútua triada per tal de cobrir les contingències per cessament d’activitat
 • Quan? La prestació té una durada d’un mes i, s’amplia fins el darrer dia del mes que s’acabi l’estat d’alarma. (Fins quan es pot demanar?)
 • IMPORTANT: Han de continuar d’alta al RETA o al règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
 • Preguntes i respostes a la Seguretat Social

c) Ajuts a autònoms del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

 • Qui? Persones treballadores autònomes que acreditin reducció dràstica i involuntària de la seva facturació degut a l’estat d’alarma o que la seva activitat hagi tancat per decret i no tinguin altres fonts alternatives d’ingressos.
 • On? Telemàticament a la web de la Generalitat de Catalunya
 • Quan? A partir del 6 d’abril al 5 de maig de 2020.

d) Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització de locals gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 • Qui? Persones treballadores autònomes que presten els seus serveis en les activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma
 • Més informació a la web de l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya

—– MESURES ECONÒMIQUES ENFRONT EL CORONAVIRUS COVID-19 PER A EMPRESES —–

e) Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

—– Mesures tributàries de suport a autònoms i empreses —–

f) Ampliació de terminis dels procediments tramitats per l’Agencia Estatal de Administración Tributaria fins el 30 d’abril 2020

 • Més informació a la web de l’ AEAT

g) Aplicació d’una reducció del 50% del cànon de l’aigua que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (pimes i autònoms)

—– AVALS I FINANÇAMENT A AUTÒNOMS I EMPRESES —–

h) Avals del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (art. 29 del RD 8/2020)

 • Qui? Empreses i persones autònomes afectades pels efectes COVID-19 i sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.
 • On? A l’entitat financera que hagi subscrit acord de col·laboració amb l’ICO
 • Quan? Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar l’aval fins al 30 de setembre de 2020

i) Préstecs ICO (art. 30 del RD 8/2020)

 • S’ha aprovat una ampliació de 10.000 milions d’euros addicionals de límit d’endeutament perquè l’ICO faciliti liquiditat d’empreses, especialment pimes i autònoms.  https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
 • Qui? Empreses i autònoms afectats pel cessament de la seva actitivitat degut a l’estat d’alarma
 • On? A les entitats financeres
 • Quan? Fins el 31 de desembre de 2020

j) Avalis-ICF (https://www.avalis.cat/index.php/extraor1)

 • Qui? Pimes catalanes amb necessitats de liquiditat a conseqüència de la situació derivada del COVID-19, i amb el compromís de mantenir els llocs de treball.
 • On? A l’entitat financera que serà qui es posi en contacte amb Avalis de Catalunya o l’ICF de cara a la gestió de l’aval.