AVÍS LEGAL

 

Titularitat

L’Ajuntament de Cardedeu, amb domicili a Plaça de Sant Joan, 1, 08440 de Cardedeu, CIF: ESP0804500G, i correu electrònic: ajuntament@cardedeu.cat, és titular d’aquest portal web.

L’ús d’aquesta web li dóna la condició d’“Usuari”. Això significa que accepta els termes i condicions establerts a continuació i amb això es compromet a no usar-ho per a fins il·legals.

Edat

Quant a l’ús del Servei, i tret que s’indiqui el contrari, l’usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per a vincular-se i usar el Servei de conformitat amb els seus termes i condicions, que compren i reconeix íntegrament.

Declara que tota la informació que proporciona per a accedir al Servei, abans i durant la seva utilització, és veritable, completa i precisa.

Enllaços externs

Li informem que la web del Servei pot enviar-li a altres llocs web de tercers. No obstant això, el Servei no controla aquests llocs ni el seu contingut, estan subjectes als seus propis termes i condicions. Per tant, el Servei no és responsable sobre la qualitat, veracitat o exactitud d’aquestes webs.

Propietat Intel·lectual

El disseny de la web del Servei i el seu contingut, marques i logos són titularitat o estan llicenciats al titular de la web, estant subjectes als drets de propietat intel·lectual reconeguts per la llei.

L’usuari accepta a no usar, copiar o distribuir cap contingut de la web més enllà de l’expressament indicat aquí. Qualsevol ús comercial del contingut de la web, requerirà l’expressa autorització del titular de la web.

Contingut d’Usuari

L’usuari pot contribuir al Servei realitzant diferents accions, ja sigui, enviant correus electrònics, fent comentaris o enviant suggeriments (d’ara endavant “Contingut”).

[En cas que es vulgui concedir una llicència de creative commons] Aquest Contingut es pot utilitzar de diferents maneres, per exemple mostrar-lo en el lloc web, reformatar-lo, traduir-lo a altres idiomes, editar-lo per a aportar claredat, crear obres derivades a partir d’ell, promocionar-lo i distribuir-lo.

Per tant, el Contingut continua sent de la propietat de l’usuari, però en enviar-lo es concedeix al titular del web, una llicència d’ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i sublicenciable sobre aquest Contingut.

Newsletter

L’usuari es pot subscriure als  Serveis des de la web. El consentiment implica l’enviament del contingut relacionat amb el dia a dia del Servei. L’usuari podrà donar-se de baixa, del propi email o contactant en: info@csetc.cat

En cas que s’utilitzi el correu electrònic d’una tercera persona per a donar-la d’alta de la newsletter, l’usuari manifesta que té l’autorització i el consentiment exprés d’aquesta persona.

Responsabilitat

El titular de la web no serà responsable per: a) qualsevol error o omissió en el contingut de la web; b) la no disponibilitat de la web o; c) la transmissió de malware o virus a través del contingut de la web, malgrat prendre totes les mesures tecnològiques necessàries per a prevenir-ho.

Canvis

El titular de la web es reserva el dret de fer els canvis no anunciats que consideri oportuns per a la web. Això significa que el titular de la web pot canviar, eliminar o afegir contingut i serveis proporcionats a través de la web.

A més, aquests termes i condicions poden ser actualitzats. Les modificacions entraran en vigor des de la seva publicació.

Llei i arbitratge

Aquest Servei es regeix per la legislació espanyola.

Amb la finalitat de simplificar la resolució de reclamacions per la via civil i reduir costos, no excloem la possibilitat de sotmetre’ns davant un Arbitratge d’Equitat de la Cort d’Arbitratge de les Cambres de Comerç i Indústria.

En aquest sentit, i segons la normativa aplicable, el Servei informa de l’existència d’una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial d’aquests litigis per a contractes subscrits igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d’Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr

Contacte

Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, les dades de contacte són:

E-mail: info@csetc.cat

Adreça postal: Pl. de Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu