Centre de recursos tecnològics i viver d'empreses

El CSETC és un centre de suport empresarial i tecnològic en ple centre urbà que es vol convertir en un node d'allotjament i assistència a emprenedors i microempreses amb base tecnològica. L’equipament prestarà serveis de suport a projectes innovadors, amb viabilitat econòmica i generadors d'ocupació a Cardedeu i municipis veïns. Té 340 m², amb 7 mòduls per allotjar empreses, sales polivalents de formació i promoció, i 6 punts de connexió per autònoms i teletreballadors.