Punt ESS CardedeuL’Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques formals i informals que prioritzen les necessitats de les persones, el bé col·lectiu per sobre del lucre i, en definitiva, una transició cap a una economia i una societat més justes. Per això, desenvolupa una gestió transparent, col·lectiva i responsable amb l’entorn social i mediambiental. Es tracta d’una economia arrelada al territori i que, d’acord amb les dades oficials, ofereix una feina estable i de qualitat. El procés d’extensió de l’ESS es pot fer a través dels governs, així com en diferents àmbits de la vida cultural, social, econòmica, política, etc., i articulant xarxes on es fomentin aquests valors. Fins ara, s’ha fet una diagnosi i un Pla d’Acció, s’ha engegat un punt d’assessorament local, públic i permanent i s’han programat diverses formacions. Tot plegat amb l’objectiu de fomentar un model que faciliti la transició cap a una societat més justa, cohesionada i responsable amb l’entorn.

Que es el punt ESS Cardedeu CSETCPuntESS Cardedeu
És el servei d’assessorament local, públic i permanent dirigit a qualsevol empresa, projecte o iniciativa d’ESS que desitgi rebre un acompanyament (més informació al díptic).

Vídeo promocional: 

Fira d’Economia Social i Solidària de Cardedeu
El 26 de setembre de 2020 se celebrarà la 3a edició de la Fira d’ESSC. Durant tota la setmana es realitzaran xerrades, cinefòrums i taules rodones.

Projecte DeCoop 
Programa marc per difondre els valors de l’ESS, assessorar i formar a diversos sectors socioeconòmics del poble i incorporar criteris de compra i gestió responsable al propi Ajuntament.