Economia Social i Solidària a Cardedeu

L’Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques formals i informals que prioritzen les necessitats de les persones, el bé col·lectiu per sobre del lucre i, en definitiva, una transició cap a una economia i una societat més justes. Per això, desenvolupa una gestió transparent, col·lectiva i responsable amb l’entorn social i mediambiental. Es tracta d’una economia arrelada al territori i que, d’acord amb les dades oficials, ofereix una feina estable i de qualitat. El procés d’extensió de l’ESS es pot fer a través dels governs, així com en diferents àmbits de la vida cultural, social, econòmica, política, etc., i articulant xarxes on es fomentin aquests valors. Fins ara, s’ha fet una diagnosi i un Pla d’Acció, s’ha engegat un punt d’assessorament local, públic i permanent i s’han programat diverses formacions. Tot plegat amb l’objectiu de fomentar un model que faciliti la transició cap a una societat més justa, cohesionada i responsable amb l’entorn.

Projecte DeCoop 
Projecte marc per difondre els valors de l’ESS, assessorar i formar a diversos sectors socioeconòmics del poble i incorporar criteris de compra i gestió responsable al propi Ajuntament.

PuntCoop Cardedeu
És el servei d’assessorament local, públic i permanent dirigit a qualsevol empresa, projecte o iniciativa d’ESS que desitgi rebre un acompanyament.

Fira d’Economia Social i Solidària de Cardedeu – 29 setembre
El 29 de setembre de 2018 es va celebrar la 1a Fira d’Economia Social de Cardedeu, amb una mostra de projectes cooperatius, taules rodones amb Mònica Terribas i David Fernàndez i diverses activitats lúdiques. L’objectiu de la Fira és donar a conèixer els valors de l’ESS, facilitar l’accés de la població a aquestes alternatives i fomentar el treball en xarxa entre els projectes.