Formulari inscripció – El procés de generació de preus i el marge comercial – 8 i 22 octubre 2015