Formulari inscripció – Pla Econòmic-Financer – 26 novembre