El CSETC ofereix suport a la creació i consolidació d’empreses amb l’objectiu d’ajudar a aquelles persones que tenen una idea de negoci a madurar-la, posar-la en marxa i donar-los suport en la consolidació de la seva empresa. Ofereix suport en totes les fases del projecte empresarial, des de la seva concepció fins la seva consolidació.

Línies d’actuació:

Fase de Gestació

La persona emprenedora identifica en l’entorn elements que poden donar lloc a un negoci, a la creació d’una empresa.

El CSETC realitza accions de sensibilització de  l’esperit emprenedor:

 •  Seminaris de generació d’idees a la població en general i adreçat a col·lectius específics
 •  Informació individual vers l’esperit emprenedor
 •  Assessorament individual d’avaluació d’idees
 • Programa de sensibilització de l’esperit emprenedor als centres educatius

Fase d’anàlisi del projecte

En aquesta fase la persona emprenedora analitza la viabilitat de la seva idea i la transforma en un projecte empresarial i que la convertirà en una persona empresària.

El CSETC realitza accions d’informació i orientació a les persones emprenedores:

 •  Assessoraments individuals
 • Informació d’ajuts i finançament
 • Acompanyament en l’elaboració del projecte empresarial
 • Activitats i tallers específics de la fase d’anàlisi

Fase de posada en marxa

La persona emprenedora transforma la idea en realitat. Realitza tots els tràmits i mitjans necessaris per iniciar la seva activitat: ubicació de l’empresa, tràmits administratius, obteció de finançament, accions comercials,….

Des del CSETC donem suport durant la fase de posada en marxa amb les següents accions:

 • Informació i assessorament en la tramitació
 • Formació en la realització del pla d’empresa
 •  Activitats i tallers específics per facilitar la posada en marxa d’una empresa
 • Acompanyament en la posada en marxa

Fase de consolidació

És la última fase i correspon als primers anys de vida de l’empresa. En aquesta fase la empresa ha de seguir una estratègia de supervivència i creixement per tal de consolidar-se en el mercat.

Des del CSETC acompanyem a les persones emprenedores amb les següents accions:

 • Formació empresarial
 • Assessorament en la reorientació del negoci
 •  Informació d’ajuts, finançament i recursos