Creació d’empreses i servei a Emprenedors

 • Assessorament individual a la creació d’empreses
 • Sessions grupals d’informació a l’emprenedoria
 • Consultoria i seguiment del pla de negoci
 • Formació per emprenedors
 • 3ª Nit de l’emprenedor: jornada d’experiències emprenedores
 • Servei permanent

Divulgació de la cultura emprenedora

 • Promoció de la cultura emprenedora
 • 1er Concurs XEDUC10 Joves Idees Emprenedores
 • Xarxa Educativa XEDUC10
 • Sessions divulgatives de la cultura emprenedora als centres educatius
 • Consultar Calendari
Viver d’empreses de Base Tecnològica i Espais de Suport Empresarial
 • Viver d’empreses tecnològiques: allotjament d’empreses i arrendament de despatxos abm serveis avançats: “plug and play” per empreses de recent creació (menys de 3 anys)
 • Espais i infraestructures amb eines i recursos per empreses:
 • Sala de videoconferències multipersonal “round table”
 • 50 MG de connexió de fibra óptica
 • Sala polivalent i de formació, reunions amb capacitat per a 50 assistents
 • Jardí per presentacions, esdeveniments
 • Espai coworking
 • Domiciliació d’empreses
 • Punts de connexió i espais de teletreball per “freelance” ( xarxa Tercer Lloc )

Innovació, tecnologia i cooperació Empresarial

 • Comunitat Virtual de cooperació i networking empresarial
 • Consultoria especialitzada a empreses tecnològiques
 • Comunitat virtual de cooperació empresarial – Cardedeu Bussiness 2.0
 • Desenvolupament periòdic d’espais Networking “Face to Face”
 • Espai de cooperació mensual i coworking: Cardedeu “Jelly coffe”
 • 1er Concurs sobre les millors Iniciatives Empresarials de Base Tecnològica

Suport i Consolidació d’empreses Existents

 • Diagnosi i consultoria de competitivitat empresarial: e-productivitat, mobilitat i digitalització.
 • Consultoria intensiva d’empreses en dificultats
 • Consultoria especialitzada en e-màrqueting, e-commerce, publicitat en Xarxa i posicionament digital.
 • Informació sobre ajunts, plans i recursos empresarials
 • Programa d’innovació tecnològica TALENT10
 • Informació per l’accès al finançament
 • Programa d’Internacionalització i accés a nous mercats
 • Consultar calendari

Capacitació i Transferència de Coneixment

 • Espais de capacitació per a emprenedors, empresaris, directius i quadres de responsabiltiat de les empreses:
 • Tallers de tecnologia emprenedora, empresarial i educativa
 • Càpsules formatives “on-line”
 • Recull de documents audiovisuals i d’autoaprenentatge
 • Seminaris tècnics
 • Conferències
 • Consultari calendari
Programes e-impulsa d’Innovació Empresarial i Cardedeu Business 2.0
 • Programes de creixement empresarial mitjançant la metodologia de diagnosi + “coaching” en els àmbits del e-marketing, e-productivitat, innovació i en l’estructuració de departaments d’I+D per empreses industrials i de serveis de Cardedeu i el seu entorn.
 • Cardedeu Business 2.0 estableix de cooperació empresarial mitjançant eines 2.0 i les xarxes socials.
 • Consultari calendari