5a Comissió Sectorial de la Diagnosi del Pla Estratègic: Política industrial, polígons i R+D+i – Consell Comarcal Vallès Oriental

A l’octubre de 2016 es va crear la Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança”, que neix amb l’objectiu de treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.

En el marc de la Taula Vallès Oriental Avança s’ha iniciat la redacció de la Diagnosi del futur Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació del Vallès Oriental. Per tal de fer la diagnosi, el Grup de treball de Planificació Estratègica va establir 5 comissions sectorials de treball.

La 5a Comissió és la de Política industrial, polígons i R+D+i que es celebrarà el dimecres 14 de febrer a les 9:00h al Centre de Recursos Empresarials La Marineta (La Marineta, s/n, Polígon Llevant Industrial, Parets del Vallès).

A més dels sindicats, patronals i administracions locals, està oberta a les empreses i associacions d’empresaris dels polígons industrials.

La sessió tindrà una durada màxima de 3:00 hores i a continuació farem un esmorzar networking.

Per assistir és necessari que ompliu el formulari d’inscripció.

Més informació a la web del Consell Comarcal del Vallès Oriental