Els articles de l’apartat notícies, diferents de l’agenda. (apartat diferent)

Presentació del Pla d’Acció de Comerç de Cardedeu

L’acte tindrà lloc el dimarts 18 de juny, de les 13.45 a les 15.30 h, a la Sala de les Columnes

La Sala de les Columnes de l’Ajuntament de Cardedeu acollirà, el proper dimarts, 4 de juny, la presentació pública del Pla d’Acció de Comerç de Cardedeu 2024 -2027. 

L’acte, que es desenvoluparà de les 13.45 a les 15.30 h, inclourà la presentació dels principals eixos estratègics i les línies de dinamització del comerç de Cardedeu que s’han de desenvolupar a Cardedeu els propers anys.

També es presentaran els aspectes més rellevants de la fase de diagnosi de la realitat del comerç de Cardedeu, tant des del punt de vista de l’oferta com del de la demanda.

I s’explicaran les actuacions de dinamització del comerç de Cardedeu previstes per l’any 2024.

L’acte comptarà amb la participació de l’alcalde de Cardedeu, Josep Quesada; la regidora de Desenvolupament Local, Comerç i Turisme, Carme Mallorques, i el director del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu (CSETC), Manel Cortés.

 

 

Es publica la licitació del Bar-Restaurant de La Guingueta del Parc Pompeu Fabra

Us informem  que s’ha publicat la licitació del bar restaurant la Guingueta del Parc Pompeu Fabra.

Licitació electrònica

Denominació del contracte: CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DOMINI PÚBLIC PER A L’ÚS PRIVATIU DEL BAR RESTAURANT LA GUINGUETA DEL PARC POMPEU FABRA, MITJANÇANT CONCURS

Órgan de contractació: Ajuntament de Cardedeu

Codi expedient: 2023/7061

Tipus de contracte: Concessió de serveis

Procediment de licitació: Obert

Termini de presentació d’ofertes: 25/06/2024 14:00:00

Accés al perfil de contractant: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300157800  

 

CSETC Ajuntament de Cardedeu Logo

 

 

El Dret a rebre la factura en paper

Des de la Oficina del Consumidor atenem molt tipus de reclamacions. Però una d’elles és recurrent en el temps: el dret a rebre les factures en paper, sobretot de telefonia, gas, aigua o llum. En aquest sentit la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i altres lleis complementàries, estableix el dret a rebre factures en format paper, un aspecte que resulta essencial per a molts consumidors que prefereixen o necessiten disposar de les seves factures en un format físic.

El dret a rebre la factura en paper es troba específicament contemplat en l’article 63.3 del Reial decret legislatiu 1/2007. L’article garanteix que els consumidors sempre tenen dret a rebre les seves factures en format paper, sense necessitat de sol·licitar-ho expressament. Això protegeix aquells consumidors que no estan familiaritzats amb les factures electròniques o que simplement prefereixen el format físic per raons personals o pràctiques. Si un consumidor dona el seu consentiment per a rebre factures electròniques, aquest consentiment ha de ser voluntari i pot ser revocat en qualsevol moment. La possibilitat de revocar el consentiment per a rebre factures electròniques en qualsevol moment assegura que els consumidors no quedin lligats a un format que ja no desitgen o necessiten.

En resum, la normativa aplicable, tal com s’ha dit, estableix, amb caràcter general, que en la contractació de serveis i subministraments amb consumidors i usuaris, l’emissió de factures i rebuts en format electrònic requereix el consentiment exprés del consumidor i usuari, per tant, la inclusió de clàusules predisposades en els contractes d’adhesió en les quals el consumidor accepta l’emissió de factures i rebuts en format electrònic i/o la remissió a la pàgina web de l’empresa per a accedir i descarregar les mateixes, constituirien pràctiques no conformes amb la citada normativa de protecció al consumidor. En sentit contrari, serà lícita la inclusió d’aquestes clàusules en el contracte o oferta de l’empresari sempre que figurin com una opció no predisposada que el consumidor pot acceptar o no, devent l’empresari informar de manera clara i suficient tant sobre la possibilitat de revocar el consentiment atorgat, com del dret a rebre factura en paper sense cap cost (gratuït) que tenen els consumidors.

Si teniu qualsevol dubte al respecte us atendrem a la OMIC demanant cita prèvia.

 

 OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02

 

8è concurs “Joves idees emprenedores” organitzat pel CSETC

Avui dimarts, 28 de maig de 2024, el Teatre Auditori Cardedeu ha acollit el lliurament dels premis a les millors idees emprenedores proposades per l’alumnat dels instituts de Cardedeu, de la Roca del Vallès, i de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, en el marc del programa de foment de la cultura emprenedora entre les persones joves “Fem empresa”, impulsat i organitzat pel CSETC.

Les persones participants han fet mostra de la seva creativitat i capacitat innovadora i ho han posat difícil al jurat per decidir els millors projectes.

El premi a la millor idea original i innovadora ha estat pel projecte TEMPLATECH, una plantilla per sabates que incorpora un dispositiu GPS i un Bluetooth que es connecta amb el mòbil i emet una vibració a les sabates per guiar a les persones quan s’han de desplaçar a peu. És un projecte de l’alumnat del Centre de Formació la Mongia de Cardedeu.

El premi a la millor idea social, solidària i/o sostenible l’ha rebut el projecte TRENDING OUTFIT, presentat per un grup de l’INS La Roca del Vallès. Es tracta d’una aplicació mòbil que ajuda a les persones a crear els seus outfits, conèixer la roba en tendència del moment, així com afavorir la compra-venda de roba de segona mà i apostar pel medi ambient.

El premi al millor centre en qualitat dels treballs, l’ha rebut el INS La Roca del Vallès.

L’acte de lliurament de premis ha comptat amb l’assistència de més de 250 persones, entre alumnat i professorat de l’INS El Sui, l’INS Pla Marcell i l’INS M. Raspall de Cardedeu, l’INS La Roca del Vallès i l’INS Vilamajor de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor i el Centre de Formació la Mongia del Servei Local de Formació i Ocupació de Cardedeu.

Es publica la convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves

S’ha publicat la Resolució EMT/1594/2024, de 2 de maig, que fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2024 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa Fons Social Europeu Plus (FSE+). Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores publicades a l’Ordre EMT/155/2023, de 13 de juny. 

L’activitat subvencionada consistirà en la iniciació d’una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs. 

20240514_autoocupacio

Dins del període subvencionable d’aquest ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a la millora en la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada. 

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. 

Línies de la subvenció: 

En aquesta convocatòria s’estableixen dues línies de subvencions 

 • Línia 1: actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a un micro poble de Catalunya (menys de 500 habitants) 
 • Línia 2: actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya. 

Les persones treballadores autònomes amb un domicili fiscal ubicat a un micro poble de Catalunya podran sol·licitar, en un únic formulari de sol·licitud, l’ajut per a totes dues línies de subvenció. En aquest sentit, es donarà prioritat a la línia 1 i, en cas de manca de pressupost disponible, optaran a la línia 2. 

Persones beneficiàries: 

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors/es autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d’iniciar l’activitat com  autònoms. Els treballadors/es hauran d’estar donats d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari.   

Pressupost i quantia: 

L’import destinat a la concessió de les subvencions és de 13.000.000 euros, distribuïts de la següent manera: 

 • 10.400.000 euros per l’any 2024 
 • 2.600.000 euros per l’any 2026 

L’import es distribuirà entre les dues línies subvencionables de la següent manera: 

 • Línia 1: 500.000 euros per a actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya. 
 • Línia 2: 12.500.000,00 euros per a actuacions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ que tinguin el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball ubicat a Catalunya. 

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 15.876,00 euros, per a la iniciació d’una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantenir aquesta activitat i romandre en situació d’alta als règims especials de treballadors autònoms, de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs. 

Termini de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de sol·licituds començarà a les 9:00 h del dia següent a la publicació de la Resolució al DOGC (publicada el 14 de maig de 2024) i finalitzarà al 15 de juliol de 2024 a les 14:00 h 

Sol·licituds: 

La sol·licitud s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.


Pressupost: 13.000.000 euros  | Termini: 15 de juliol de 2024 a les 14:00 h

 

 

 

La 39a Fira de Sant Isidre ja és aquí!

A punt la 39a edició de la Fira de Sant Isidre, referent del món agrícola i ramader, que se celebrarà del 17 al 20 de maig. Aquest any l’Espai Natura estarà dedicat a El bosc.

Tota la programació i activitats a https://ficard.cat/

 

 

Reduir, reutilitzar, reciclar … i reparar!

El Parlament Europeu aprova la llei que vol acabar amb l’obsolescència programada. La Comissió Europea calcula que anualment es generen (en la UE) 35 milions de tones de desaprofitaments que es podrien evitar, i es malgasten fins a 30 tones de recursos per a llançar aparells que no funcionen en les escombraries en lloc d’arreglar-los.

Per això, en breu, la UE obligarà als fabricants a oferir la reparació de tots els productes a oferir peces de recanvi a preus “raonables”. La Unió Europea s’ha proposat reduir el volum de residus que es generen i una de les vies per a aconseguir-lo és potenciar l’economia circular i acabar amb l’obsolescència programada, que és quan un producte té per defecte un final de la seva vida útil planificat. Aquest és l’objectiu de la llei europea sobre l’anomenat dret a reparar que el mes passat va ratificat el Parlament Europeu i que es preveu que entri en vigor en els pròxims dies.

Reparar - Iconos gratis de editar herramientas

Us expliquem, a continuació, un resum dels principals punts de la nova normativa: L’obligació a reparar. Les empreses estaran obligades a oferir serveis de reparació als consumidors quan un producte en garantia s’hagi de reparar. A més, hauran d’informar-los que se’ls reconeix aquest dret. I, encara que hagi expirat el termini de garantia legal, els fabricants hauran d’arreglar tot el que tècnicament sigui possible. Afecta a tota mena d’electrodomèstics, com a rentadores, aspiradores o rentavaixelles, i es preveu que la llista d’aquests productes es vagi actualitzant. A més, quan un producte espatllat durant el període de garantia i hagi estat arreglat pel propi fabricador, passarà a tenir un any més de garantia legal. Així mateix, els usuaris que ho desitgin podran demanar un dispositiu substitutori mentre el seu estigui en el taller.

Peces de recanvi oficials a preus “raonables”. Els fabricants hauran de posar a la disposició dels usuaris i dels tallers independents peces de recanvi i les eines necessàries per a arreglar els seus productes a un preu “raonable”. Les empreses tampoc podran impedir en cap cas l’ús com a eines de recanvi de peces de segona mà o que hagin estat creades amb impressores 3D per tallers de reparació que són independents. En aquest sentit, els tallers oficials no podran negar-se a reparar un producte únicament per motius econòmics o perquè anteriorment hagi estat arreglat per tercers.

Informació per a triar. La Unió Europea posarà a disposició una plataforma perquè tots els consumidors puguin comparar preus entre els diferents tallers que tenen a mà, puguin saber quin és el defecte del seu producte i, entre altres, quant temps pot trigar la reparació. D’aquesta manera, es pretén que els usuaris puguin triar quina és l’opció que consideren més adequada.

 

 

 

 OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02

 

Publicades les bases de les subvencions del CCAM per al 2024

S’ha publicat la Resolució per la qual es publiquen les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

Emmarcats en el Pla d’Acció de Comerç, Artesania i Moda 2022-2025, aquests ajuts tenen com a principal objectiu promoure i impulsar el sector comercial i de serveis, promoure l’artesania catalana i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors. Per fer-ho, el CCAM compta amb un pressupost de 8,4 milions d’euros, que es descompondran entre els programes següents:

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 3. Programa de suport a la xarxa associativa dels mercats municipals sedentaris i dels mercats de venda no sedentària.
 4. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars.
 5. Programa de suport per a l’obertura, reforma i millora d’establiments, incloses les parades dels mercats municipals. També de suport a l’optimització de l’ús de l’aigua als establiments comercials, de serveis, i a les parades de mercats municipals.
 6. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.
 7. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 8. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana.
 9. Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania.

Trobareu el text de la convocatòria AQUÍ

Accés al tràmit via CANAL EMPRESA, clicant  AQUÍ

 

 

 

RECLAMACIONS A COMPANYIES AÈRIES

Heu patit mai un retard en un vol?

Una de les reclamacions més habituals son les del retard aeri (arribar al destí final amb 3 hores de retard o més). En aquest cas les compensacions oscil·len d’entre 250€ i 600€, en funció de la distància del vol –excepte que el transportista pugui demostrar que el retard ha estat provocat per circumstàncies extraordinàries i inevitables–.

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) és l’entitat designada per assumir la resolució alternativa de litigis en casos de cancel·lació o retard de vols, denegació d’embarcament o reclamacions dels drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Podran recórrer a aquest procediment els passatgers que surtin d’un aeroport situat a Espanya, o un aeroport situat en un país que no sigui membre de la Unió Europea, amb destinació a un altre aeroport situat en territori espanyol, quan s’utilitzi una companyia aèria comunitària.

La presentació d’una reclamació utilitzant la resolució alternativa de litigis evita haver d’acudir a un procés judicial per a fer valer els drets dels usuaris del transport aeri. El procediment de resolució alternativa de litigis no serà un requisit previ a l’accés als tribunals de justícia, sinó una opció més ràpida i totalment gratuïta que s’ofereix als usuaris del transport aeri per a resoldre aquest tipus de conflictes amb les companyies aèries.

Des del 2 de juny de 2023 les decisions que dicti AESA tindran un resultat vinculant per a les companyies aèries. Si passat el termini d’un mes concedit a la companyia per a complir amb la decisió de AESA, i la companyia no satisfà els drets reconeguts al passatger, el passatger podrà instar la seva execució davant el jutjat competent. De la mateixa manera si finalitza el procediment i el passatger no està satisfet amb la decisió emesa per AESA, com no és vinculant per a ell podrà acudir als tribunals en aquest cas a exercir els seus drets

No són reclamables mitjançant aquest sistema les reclamacions sobre altres assumptes com ara reclamacions sobre equipatges, qualitat del servei, contracte de transport i les seves clàusules, danys i perjudicis, tarifes i taxes, pràctiques comercials, agències de viatge, viatges combinats, protecció de dades, i aquelles en les quals el vol opera normalment però el passatger decideix no volar. Tampoc són reclamables davant AESA els vols que tinguin el seu primer punt de sortida en un altre país de la Unió Europea (UE); o, tinguin el seu primer punt de sortida fora de la UE i el seu últim punt d’arribada no estigui a Espanya; o, tinguin el seu primer punt de sortida fora de la UE i el seu últim punt d’arribada sí que estigui a Espanya, però no li transporti una companyia comunitària;

En tot cas, la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) atendrà les consultes dels consumidors/es i els/les ajudarà a tramitar les reclamacions davant de L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

 

 

 OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02

 

L’OMIC de Cardedeu ha tramitat prop de 300 expedients l’any 2023

L’OMIC Cardedeu té com objectiu fonamental garantir la defensa i protecció dels drets legítims de les persones consumidores i usuàries i posar al seu abast els mitjans i instruments per exercir-los. Per assolir aquest objectiu l’OMIC gestiona i realitza les activitats següents:

 • Informar a les persones consumidores sobre els seus drets i les seves obligacions en matèria de consum i la forma d’exercir-los.
 • Orientar, assessorar i ajudar a les persones consumidores en la tramitació i la gestió de les queixes, reclamacions i denúncies presentades davant l’OMIC.
 • Tramitar les consultes i reclamacions de les persones consumidores i usuàries.
 • Mediar en els conflictes en matèria de consum entre la persona consumidora i l’empresa o entitat amb la finalitat de poder arribar a un acord entre les parts.
 • Informar, assessorar i ajudar en matèria d’arbitratge.
 • Fomentar l’educació i la formació de les persones consumidores en matèria de consum
 • Fomentar el consum responsable en el marc de la sostenibilitat, solidaritat i respecte entre els sectors implicats.
 • Establir i mantenir les relacions necessàries amb altres oficines i administracions relacionades amb temes de consum per garantir un bon servei a les persones usuàries.

L’any 2020 l’Ajuntament de Cardedeu signa un conveni amb els ajuntaments de Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor en amb l’objectiu que l’OMIC Cardedeu doni cobertura en matèria de consum a les persones usuàries i consumidores d’aquests municipis.

Mostrem els resultats de l’activitat de l’OMIC Cardedeu de l’any 2023 en el següent document:

 

OMIC CARDEDEU – INDICADORS 2023

 

 

 OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02