Adaptació a la nova normativa RGPD per a pimes i autònoms – Aula de gestió – 25 juny 2018

Taller teòrico-pràctic del reglament europeu RGPD

Dins el programa formatiu  “Aula de gestió“, aquesta formació es desenvolupa en un format de 1 sessió de 4 hores, on presentarem, debatrem i clarificarem les directrius a complir per part dels responsables i encarregats del tractament de dades de les pimes i autònoms del sector privat.

PRESENTACIÓ:

El Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades o Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, en endavant, RGPD, va entrar en vigor el mes de maig de 2016, tot i que és d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018.
Les empreses, professionals i autònoms actuen com a responsables i encarregats del tractament de les dades personals que disposen pel desenvolupament de les seves activitats professionals i per tant es veuen afectats pel nou RGPD.

OBJECTIU:

 • Conèixer els principis bàsics sobre Privacitat.
 • Identificar quins són els elements de compliment normatiu obligatori per a cada empresa.
 • Adquirir els coneixements bàsics necessaris per aplicar la RGPD a la teva empresa i activitat professional.
 • Ser capaç de crear un protocol de transició a la teva empresa per a implantar la nova normativa.

CONTINGUT:

1. Introducció i conceptes generals.

 • Necessitats que han portat al canvi normatiu.
 • Dates i terminis d’adaptació.
 • Règim Sancionador

2. Principals Novetats de la RGPD. Com m’afecten.

 • Registre d’Activitats
 • Anàlisi de Riscos
 • Avaluació de l’Impacte
 • Delegat de Protecció de Dades
 • Drets dels interessats
 • Consentiments
 • Deure d’informació

3. Cas pràctic. Com fer la transició a la meva empresa

Data: Dilluns 25 juny de 10h a 14h

Lloc: CSETC, c. Josep Vilaseca, 23 Cardedeu

Inscripcions: Si estàs interessat en assistir-hi omple el Formulari inscripció

 *Si no ets usuari del CSETC, per assistir a la formació és necessari portar fotocòpia del DNI/NIE i en cas d’estar a l’atur Certificat d’inscripció a l’atur

Contacte CSETC:  info@csetc.cat o 93 844 43 02