Relacions Laborals dels artistes i promotors


Detall de l'esdeveniment

  • Data:
  • Lloc: csetc
  • Categories:

En el món de l’espectacle i la cultura, sovint es desconeixen quines són les qüestions legals en matèria laboral dels artistes i promotors: Quins són els drets i obligacions que tenen els artistes i els promotors? L’artista té dret a vacances i descansos? Qui paga la Seguretat Social de l’artista? S’ha de signar un contracte, i què ha de incloure? Què passa en cas d’extinció del contracte? Hi ha indemnització?

Aquestes són algunes de les qüestions que ens podem plantejar tant des de la vessant de l’artista com de la persona qui vol contractar.

En aquest taller, que va dirigit tant a artistes com a promotors, s’explicarà de forma clara i pràctica tots aquells temes que necessiten saber per complir amb el que estableix la llei.

Conèixer què és la relació especial del règim d’artistes en matèria laboral i quines obligacions té l’artista i el promotor o persona que contracta; què ha d’incloure el contracte que s’ha de signar. Analitzar cada concepte que forma part del contracte (durada, jornada, període de prova, salari, vacances…). Quines són les principals qüestions en matèria de Seguretat Social.

Aquesta activitat pretén que tant l’artista com la persona qui contracta puguin conèixer quins drets i obligacions tenen. A través d’un llenguatge clar, entendre com ha de ser la seva relació laboral.

 

Objectius:

Aquest taller pretén donar a conèixer de forma clara i pràctica les qüestions legals en les relacions laborals dels artistes i promotors. Conèixer quins són els seus drets i les seves obligacions, així com les conseqüències de l’ incompliment.

 

Contingut/programa:

1.- Artistes i Promotors: Conceptes i descripcions. Activitats que inclou el règim d’artistes. Relació entre l’artista i el promotor (autònom-règim especial).

2.- Deures i obligacions dels artistes i promotors: Descripció de quins són els drets i obligacions en la relació entre artistes i promotors. Conseqüències del seu incompliment. Reclamacions extrajudicials i judicials.

3- Contracte: Tipus de contracte. Normativa que s’aplica. Convenis Col-lectius. Explicació detallada i pràctica del contingut del contracte entre l’artista i el promotor (període de prova, jornada, durada, descansos, vacances, salaris…). Extinció del contracte: causes, indemnitzacions.

4.- Àmbit de Seguretat Social: Obligacions en matèria de Seguretat Social del promotor i de l’artista. Cotització dels artistes. Quotes a abonar.

 

Formadora: Mónica Ruiz

INSCRIPCIONS AQUÍ