Ajuts als sectors del comerç, moda i artesania per a mitigar la crisi derivada pel COVID-19

ajuts ccam comerç moda artesania covid19 cardedeuAmb el Pla de Subvencions anual, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, concreta unes línies amb les que vol contribuir a mitigar la crisi derivada pel COVID-19 en els sector del Comerç, l’Artesania i la Moda.

El termini de presentació de la sol·licitud del ajuts és 30.04.2020 – fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

Línies d’Incentius al Comerç, als Serveis, a l’Artesania i a la Moda 2020:

ATENCIÓ! Aquest programa queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. L’exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent

Trobareu més informació en aquest enllaç

Si esteu interessats/des en presentar sol·licitud en alguna de lés línies no dubteu en demanar hora al CSETC al formulari