Assessorament energètic petit comerç i petita empresa

L’Ajuntament de Cardedeu està oferint assessorament energètic a la ciutadania, al petit comerç i a les petites empreses per afavorir un consum més eficient i responsable de l’energia. També s’ofereix la possibilitat de revisar les condicions de facturació dels diferents subministraments, i es guia les persones usuàries en les alternatives de contractació i en com tramitar aquests canvis. L’oficina d’assessorament energètic atendrà qui ho sol·liciti els dimarts i dijous de 12 a 14 h, a l’edifici de Can Llibre, a partir del dimarts 17 de gener.

L’objectiu d’aquesta oficina, que estarà operativa durant tres mesos, és afavorir l’estalvi energètic i econòmic a la ciutadania a través de la conscienciació de la necessitat de fer un ús correcte i més eficient de l’energia. Entre d’altres tasques, el gestor energètic estudiarà les factures d’electricitat, d’aigua i de gas per detectar possibles anomalies en la facturació o per comprovar que la potència contractada és l’adequada; recomanarà actuacions i millores per reduir i optimitzar els consums i la facturació; i difondrà bones pràctiques de consum responsable i eficient de l’energia. L’oficina estarà en coordinació amb l’OMIC (Consum), així com amb els Serveis Socials municipals per tal de ser una eina més de lluita contra la pobresa energètica.

Les persones interessades en rebre aquest assessorament han de demanar cita al telèfon 93 844 41 46 o presencialment a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Can Llibre, c. Doctor Ferran, 1). Un cop concertada la cita es lliurarà un qüestionari que cal portar omplert el dia de la visita, juntament amb les factures de l’electricitat, el gas i l’aigua per estudiar-les.