Aula gestió negoci – Llei Orgànica de Protecció de Dades – 30 setembre

Orientat a les empreses i als emprenedors.

Dins l’Aula de Gestió del Negoci, es parlarà sobre la obligatorietat de compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal per part de les empreses. Tanmateix, s’explicaran les mesures a establir per part de les empreses, comerços i professionals per tal de donar compliment a les obligacions legalment establertes i evitar sancions.

Continguts

Marc legal:

 • Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
 • Reial Decret 1720/2007 de Reglament de Desenvolupament de Seguretat

Definicions:

 • Dades de caràcter personal
 • Fitxer automatizat
 • Responsable de seguretat
 • Usuaris

Principis generals de la LOPD:

 • Drets de les persones
 • Inscripcions de fitxers
 • Document de seguretat
 • Sancions

Aplicació pràctica de la llei

 • Auto-diagnosi
 • Aspectes tècnics de la LOPD
 • Justificació del compliment de la llei
 • Inspeccions i sancions

Data: Divendres 30 setembre de 10h a 14h

Lloc: CSETC, c. Josep Vilaseca, 23 Cardedeu

Si estàs interessat en assistir-hi omple el Formulari inscripció

 *Si no ets usuari del CSETC, per assistir a la formació és necessari portar fotocòpia del DNI/NIE i en cas d’estar a l’atur Certificat d’inscripció a l’atur

Contacte CSETC:  info@csetc.cat o 93 844 43 02