Càpsula Formativa – Pla Econòmic-Financer

CAPACITACIÓ PER A EMPRENEDORS

Dins el Pla d’Empresa, l’apartat del Pla Econòmic-Financer  recull tota la informació per determinar la viabilitat econòmica del projecte i permet analitzar les condicions de rendibilitat i solvència. Durant 3 hores, treballarem a l’eina del pla d’empresa en línia del portal Catalunya Emprèn

Dins del pla econòmic-financer s’avaluaran aspectes com ara:

  • El Pla d’inversions i finançament
  • El Pla de tresoreria; els fluxos de tresoreria; cobraments i pagaments
  • El Compte de Resultats; ingressos i despeses, inversions i amortitzacions
  • El Balanç de situació; actiu i passiu
  • Relacions entre el balanç de situació i el compte de resultats
  • El punt mort o punt d’equilibri financer
Data: Dimecres 22 d’octubre de 10.00h a 14.00h
Lloc: CSETC, c. Josep Vilaseca, 23 Cardedeu
Si estàs interessat en assistir-hi omple el Formulari inscripció
*Per assistir a la formació és necessari portar fotocòpia del DNI/NIE i en cas d’estar a l’atur Certificat d’inscripció a l’atur

Contacte CSETC:  info@csetc.cat o 93 844 43 02