Com està la figura de l’autònom amb la covid-19 – Aula de gestió – Aula virtual – 22 setembre 2020

Figura autònom covid-19 tipus autònoms CSETC CardedeuNovetats i estat actual d’una figura fonamental

Orientat als negocis ja en marxa o projectes que ja s’estan assessorant al CSETC.

Dins el programa formatiu  “Aula de gestió“, aquesta formació es desenvolupa mitjançant un webinar de 2 hores, on coneixerem la situació actual de l’autònom amb la covid-19, repasarem els diferents tipus d’autònoms i aprendrem quan ens pot interessar canviar de forma jurídica.

Impartit per David Tura, advocat i consultor d’empreses.

 

Els continguts d’aquesta acció formativa són:

 1. L´Autònom: situació actual. El còvid 19 i l´autònom. 
 2. L’ “habitualitat” com a punt definidor de l´autònom. 
 3. La base de cotització i la quota mensual de l´autònom. 
 4. Bonificacions i subvencions per treballadors autònoms 
 5. Els diferents tipus d´autònom (econòmicament depenent, societari, en pluriactivitat, autònom colaborador, autònom de responsabilitat limitada…) 
 6. Avantatges i inconvenients de l’empresari individual respecte les formes jurídiques mercantils (fiscalitat, responsabilitat, obligacions formals…) 
 7. La Seguretat Social i l´autònom: Cotitzacions i prestacions. 
 8. La cotització per trams: el futur de l´autònom? 
 9. La jubilació de l´autònom: podem planificar-la? 
 10. La Llei de la Segona Oportunitat 
 11. Altres consideracions (morositat, protecció contra l´impagament, costos laborals de contractació, la llei de protecció de dades…)

 

Data: Dimarts 22 de setembre  de 10h a 12h

Lloc: Aula Virtual del CSETC mitjançant plataforma online. S’enviarà el link d’accés i la contrasenya 48 hores abans del webinar.

Material: És necessari disposar d’ordinador amb webcam i micròfon, o en el seu defecte, amb la tablet o mòbil que deurà tenir instal·lada l’aplicació de la plataforma online.

 

Si estàs interessat en assistir-hi omple el Formulari inscripció

*Si no ets usuari del CSETC, per assistir a la formació és necessari aportar el DNI/NIE mitjançant un fitxer pdf o una foto del mateix, al correu info@csetc.cat

**És obligatori connectar-se uns 15 minuts abans al link que rebreu al vostre mail per assegurar que els aspectes tècnics de connexió, imatge i so funcionen correctament, i d’aquesta manera el temps de 2 hores del webinar sigui el temps efectiu real.

Informació i contacte CSETC:  info@csetc.cat o 93 844 43 02