El control de costos i la presa de decisions

Durant el curs es va treballar tant el control de costos com la presa de decisions i la negociació. Durant la primera sessió el l Sr. José Pedro Tarango es van treballar la gestió i el control dels costos d’una petita empresa. El dia 12 la Sra. Yolanda Tarango es va centrar en la negociació i la presa de decisions.