Es publica la licitació del Bar-Restaurant de La Guingueta del Parc Pompeu Fabra

Us informem  que s’ha publicat la licitació del bar restaurant la Guingueta del Parc Pompeu Fabra.

Licitació electrònica

Denominació del contracte: CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DOMINI PÚBLIC PER A L’ÚS PRIVATIU DEL BAR RESTAURANT LA GUINGUETA DEL PARC POMPEU FABRA, MITJANÇANT CONCURS

Órgan de contractació: Ajuntament de Cardedeu

Codi expedient: 2023/7061

Tipus de contracte: Concessió de serveis

Procediment de licitació: Obert

Termini de presentació d’ofertes: 25/06/2024 14:00:00

Accés al perfil de contractant: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300157800  

 

CSETC Ajuntament de Cardedeu Logo