Estàs complint amb la llei de protecció de dades? – Aula de gestió – 25 setembre 2019

Taller teòrico-pràctic del reglament europeu RGPD

Dins l’Aula de Gestió del Negoci,aquesta formació es desenvolupa en un format de 1 sessió de 4 hores, on presentarem, debatrem i clarificarem les directrius a complir per part dels responsables i encarregats del tractament de dades de les pimes i autònoms del sector privat.

Dinamitzat per David Tura, advocat i consultor d’empreses.

PRESENTACIÓ:

La nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals adapta el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Les empreses, professionals i autònoms actuen com a responsables i encarregats del tractament de les dades personals que disposen pel desenvolupament de les seves activitats professionals i per tant es veuen afectats pel nou RGPD.

OBJECTIU:

 • Conèixer els principis bàsics sobre Privacitat.
 • Identificar quins són els elements de compliment normatiu obligatori per a cada empresa.
 • Adquirir els coneixements bàsics necessaris per aplicar la RGPD a la teva empresa i activitat professional.
 • Conéixer les eines que la AEPD i la APDCAT posen al nostre abast per poder realitzar les primeres accions adreçades al compliment de la llei.

CONTINGUT:

1. Introducció i conceptes generals.

 • La protección de dades: què, qui i perquè?
 • Canvi normatiu.
 • Dates i terminis d’adaptació.
 • Règim Sancionador

2. Principals Novetats de la Llei. Com m’afecten.

 • Registre d’Activitats
 • Anàlisi de Riscos
 • Avaluació de l’Impacte
 • Delegat de Protecció de Dades
 • Drets dels interessats
 • Consentiments
 • Deure d’informació

3. Cas pràctic: El consentiment i l’eina de tractament de dades.

Data: Dimecres 25 setembre de 10h a 14h

Lloc: CSETC, c. Josep Vilaseca, 23 Cardedeu

Inscripcions: Si estàs interessat en assistir-hi omple el Formulari inscripció

 *Si no ets usuari del CSETC, per assistir a la formació és necessari portar fotocòpia del DNI/NIE .

** Si és la primera vegada que vens al 2019, vine 15 minuts abans per omplir la fitxa d’usuari i fer la fotocòpia del DNI.

*** No es podrà entrar a la formació sense complimentar la fitxa.

Contacte CSETC:  info@csetc.cat o 93 844 43 02