Formació per emprenedors

SEMINARI CREACIÓ EMPRESES

OBJECTIU: que l’assitent sigui conscient de què vol dir ser empresari i de la necessitat d’ajustar-se a la realitat que estem vivint.
CONTINGUT: Perfil emprenedor, eines d’avaluació de la idea empresarial, formes jurídiques i finançament del futur projecte (préstecs, capitalització de l’atur, ajuts i subvencions) i l’elaboració del Pla d’Empresa.
Data: 4 de juliol del 2012
Lloc: Aula de formació del CSETC
Horari: de 12.00 a 14.00 hores
Important: Per assistir a la sessió és necessari portar fotocòpia del DNI o NIE.

CÀPSULA FORMATIVA PLA D’EMPRESA EN LÍNIA 

OBJECTIU: familiaritzar als assistents en l’ús de l’eina Pla d’empresa en línia del portal INICIA per l’elaboració del seu pla de negoci i poder estudiar la seva viabilitat.
CONTINGUT: Descripció de l’equip promotor, pla de màrqueting, pla de producció, pla d’organització, pla jurídic fiscal, pla econòmic financer.
Data: 11 de juliol del 2012
Lloc: Aula de formació del CSETC
Horari: de 10.00 a 14.00 hores
Important: Per assistir a la sessió és necessari portar fotocòpia del DNI o NIE.