Durant la sessió plenària de l’Ajuntament de Cardedeu que es va celebrar el 19 de maig de 2011 es varen aprovar el reglament i preus del CSETC.

 

REGLAMENT DEL CENTRE DE SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC DE CARDEDEU- CSETC

 

 Reglament CSETC 19 maig 2011

 

PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE SUPORT EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC DE CARDEDEU- CSETC

 

Preus reguladors dels serveis del Centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu – CSETC:

 

A) Servei d’allotjament

 

 

Espai

m² despatx

Preu sense descompte

Preu amb dte 30% 1er any

Preu amb dte 15% segon any

Planta 0

Despatx 1

14,9

312,90 €

219,03 €

265,97 €

Despatx 2

11,16

234,36 €

164,05 €

199,21 €

Despatx 3

12,45

261,45 €

183,02 €

222,23 €

Despatx 4

8,51

178,71 €

125,10 €

151,90 €

Planta 1

Despatx 5

13,47

282,87 €

198,01 €

240,44 €

Despatx 6

8,59

180,39 €

126,27 €

153,33 €

Despatx 7

8,95

187,95 €

131,57 €

159,76 €

 

Aquests preus no inclouen l’IVA.

 

El consum telefònic es facturarà a part en base al consum de cada despatx. 

 

B) Altres serveis CSETC 

 

Servei

Preu hora

Preu dia

Preu mes

Domiciliació empreses

 

 

65 € mes

Punts de connexió sense ordinador

1€ hora

 

 

Punts de connexió  ordinador PC

1,5 € hora

 

 

Cessió sala reunions cap. 10-12 persones

15 € hora

 

 

Cessió sala formació 

30 € hora

125 € dia

 

Round Table – Multivideoconferència

70€ hora

 

 

Cessió Jardí

60€ hora

 

 

Aquests preus no inclouen l’IVA.

La cessió de les sales de reunions, formació i jardí fora de l’horari del centre suposarà un cost addicional de 19 €/h.

 

Serveis de reprografia

Preu

Impressió, Escaneig o Fotocòpia A4 b/n – fax

0,10 €/u

Impressió o Fotocòpia A4 color

0,30 €/u

Enquadernacions

2,54 €/u

Servei publicitat
pantalla informativa

2,0 €/dia

C) Serveis Tècnics i administratius

Tècnic de serveis empresarials: 50 €/h

Suport Administratiu: 28 €/h

D) Serveis formatius específics i noves activitats

Formació específica més de 12 hores: 120€

Formació específica menys de 12 hores: 25 €

Classes de conversa idiomes per negocis (4h/mes) 24 € bimensual

Àpat Nit de l’Emprenedor: 12 €

 

Preus actualitzats juliol 2013