L’Ajuntament de Cardedeu presenta el projecte de senyalització al PAE Sud del municipi i impulsa l’associacionisme entre els seus empresaris.

L’Il·lma Alcaldessa de Cardedeu, Sra. Calamanda Vila, acompanyada de la regidora de promoció econòmica, Sra. Maria Carme Mallorques, van presentar en el marc d’una Jornada Participativa  amb empresaris del Polígon Industrial Sud, organitzada pel CSETC (Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu) el passat dia 30 de setembre ,el balanç de les actuacions fetes i properes intervencions que es realitzaran en el context del Pla d’acció per a la promoció i millora dels polígons industrials de Cardedeu, pla que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Una de les mesures presentades, en la línia estratègica de la gestió, conservació i millora del polígon SUD, és la tasca de senyalització que l’Ajuntament té previst iniciar abans

de finalitzar l’any  i que es continuarà durant el primer  trimestre de 2015.

Aquest projecte de senyalització inclou la col·locació d’un tòtem principal a l’entrada del polígon SUD que recollirà tot el directori de les empreses que hi estan ubicades, així com la col·locació de  tòtems informatius que ajudaran a la seva localització.

En els propers mesos es posaran en marxa altres mesures relacionades amb la promoció i senyalització, tant horitzontal com vertical, coincidint amb la millora de l’ordenació i mobilitat d’alguns carrers del polígon SUD.

Totes aquestes mesures es troben recollides al Projecte de Senyalització i Mobilitat del Polígon Industrial Sud de Cardedeu i a l’Estudi sobre la Promoció Econòmica del Polígon Sud de Cardedeu. Aquestes actuacions faran possibles altres millores relacionades amb l’estacionament, la seguretat viària i la fluïdesa en el trànsit al Polígon d’Activitat Econòmica Sud  (PAE) de Cardedeu.

Per altra banda, en la línia de la promoció del Polígon Industrial Sud com a actiu estratègic territorial, l’Ajuntament de Cardedeu posà de relleu la necessitat de treballar conjuntament amb els empresaris en la millora de la pròpia competitivitat del polígon i va oferir suport mitjançant el CSETC en la creació d’una associació d’empresaris dels PAE de Cardedeu com a instrument de interlocució i representativitat dels empresaris dels polígons del municipi. En aquest sentit els empresaris assistents van tenir l’ocasió de escoltar altres experiències associatives i alguns dels avantatges que representen per als empresaris dels polígons la creació d’una associació, en termes de reducció de costos de contractació d’energia, fibra òptica…de la mà de PIMEC.

Més informació a través de l’adreça: info@csetc.cat