Nous ajuts per al finançament de projectes d’inversió de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances de Catalunya (ICF) pel qual es constitueix un fons de garantia per al finançament de projectes d’inversió per donar cobertura als préstecs que les empreses beneficiàries pretenguin formalitzar amb l’ICF, dels quals el DAAM assumeix el 80% de la garantia del risc viu.

La convocatoria dels ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura es tracta d’una línia de préstecs a atorgar per l’ICF per un import total de 61.880.000 € amb les finalitats següents:

  • Préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial efectuats en territori de Catalunya.
  • Préstecs per a capitalització d’empreses.
  • Préstecs per a necessitats de circulant.
Podeu descarregar-vos l’ordre de les bases reguladores dels ajuts publicades al DOGC al següent link