Nova subvenció a autònoms per a contractar persones treballadores

El Departament de Treball ha publicat una subvenció amb l’objectiu de promoure la contractació de treballadors per part d’autònoms, de manera indefinida i durant un període no inferior a 18 mesos.
 
Els principals requisits de la subvenció són:
1. Estar en situació d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, per un període mínim d’1 any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

2. Les Societats Limitades Unipersonals, han d’estar inscrites en el Registre Mercantil en el moment de sol·licitar l’ajuda per un període mínim d’1 any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació.

3. No tenir persones contractades a càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els 6 mesos anteriors.

4. Tenir el domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període subvencionable.

L’import de l’ajut subvenciona els 12 primers mesos del cost de l’empresa, un total de 19.745 euros per contracte indefinit en jornada complerta, o la part proporcional en jornada parcial, la durada mínima de permanència de la contractació per rebre l’ajut, haurà de ser de 18 mesos.

La sol·licitud es fa telemàticament abans de fer la contractació, a través d’un d’aquests dos canals:

– Inici. Canal Empresa (gencat.cat)
Tràmits . gencat.cat

El termini de presentació comença el dia 5 de setembre i finalitza el 28/09/2023 a les 15 hores.
 
Si esteu interessats, podeu obtenir més informació aquí, a més de consultar la resta de normativa en aquest enllaç. Per qualsevol dubte podeu demanar cita amb un dels nostres tècnics del CSETC.