Noves mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’Economia Social

El passat 10 de setembre es va publicar al BOE la Llei Foment del treball autònom i de l’Economia Social que entrarà en vigor el 10 d’octubre de 2015.

Amb aquesta normativa s’amplien alguns dels incentius ja existents i introdueix noves mesures per impulsar l’autoocupació i l’economia social.

Noves mesures aprovades:

  1. Ampliació de la Tarifa Plana. Es fixa en 50 euros exactes la quantia de la quota per contingències comunes durant els sis primers mesos.  En el cas de persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme la tarifa plana de 50 € s’amplia fins 12 meses des de l’alta al règim d’autònoms.
  2. Els autònoms beneficiaris de les bonificacions, podran contractar treballadors i continuant gaudint-ne.
  3. Possibilitat de capitalitzar la prestació per desocupació per inversió  fins al 100% amb independència de l’edat del sol·licitant.
  4. Compatibilització de la prestació per desocupació amb l’inici d’una activitat per compte pròpia fins un màxim de 270 dies. Fins ara només ho podien sol·licitar els menors de 30 anys.
  5. Els treballadors que cobraven prestació i iniciïn una activitat podran sol·licitar la reanudació de la prestació per desocupació fins cinc anys des de que es va iniciar l’activitat.
  6. Ampliació dels incentius previstos per als familiars col·laboradors: podran beneficiar-se d’una bonificació en la quota de la Seguretat Social com a autònom durant 24 mesos: del 50% els primers 18 mesos i del 25% durant els 6 mesos posteriors.
  7. Els autònoms dependents (TRADE) podran contractar un treballador en determinades circumstàncies relacionades amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
  8. Ampliació de les bonificacions per la incorporació de socis a entitats d’economia social: 800 €/any de bonificació durant un màxim de 3 per la incorporació de nous socis de més de 30 anys (35 si és discapacitat). Aquesta quantia s’amplia a 1.650 € durant el primer any en el cas de menors de 30 anys.
  9. Les empreses d’inserció que contractin persones en situació d’exclusió social mantenen la bonificació de 850 €/any fins un màxim de 3 (1.650 € si són menors de 30 anys o 35 en cas de discapacitat.
  10. Incentiu per a la contractació de treballadors amb dificultat d’incorporació al mercat laboral que provinguin d’empreses d’inserció amb una bonificació de 1.650 € el primer any.

Més informació a

Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social.