Procés de selecció per la provisió d’una borsa de Tècnics de dinamització econòmica

Procés obert fins 16/08/2015

Les persones interessades poden enviar per correu electrònic el seu Currículum abans del 16 d’agost de 2015 a l’adreça info@csetc.cat

Bases per la provisió d’una borsa de Tècnics de dinamització econòmica