Programa Cardedeu Jelly Coworking & Workshop

Horari: de 10.30 a 14.00 hores*

10.30 Presentació del Catalan Jelly i presentació dels assistents

11.00 Workshop part I

11.30 Café i relacions entre els assitents

12.00 Workshop part II

12.30 Taula de treball

14.00 Finalització Catalan Jelly Coworking & Workshop

 

Lloc: Sala formació del CSETC c. Josep Vilaseca 23 de Cardedeu

* Aquesta activitat es realitza l’últim dijous de cada mes exceptuant els mesos de juliol, agost i desembre.