Test de pimes per evitar la pèrdua de la seva competitivitat

El Govern de la Generalitat aprova el Test de pimes, una eina per avaluar la repercussió que té en la petita i mitjana empresa la regulació normativa.
Més informació