Visió pràctica de l’impost de l’IVA i l’IRPF i el seu efecte a l’autònom – 6 abril 2016

Orientat als emprenedors i/o als empresaris autònoms. I edició migdia pels comerços.

Dins l’Aula de Gestió del Negoci, es realitza un taller pràctic sobre les obligacions fiscals dels autònoms com l’IVA i l’IRPF que han de fer trimestralment. És indispensable saber com s’ha de declarar, tant si ho fem nosaltres mateixos com si ens ho fa un gestor.

Els continguts d’aquesta sessió formativa són:

1.- IVA:

Introducció: Significat, objectiu i trets diferencials de l Impost.
Subjectes afectats per l impost: L Administració i el contribuent.
Deures del contribuent. Exencions a l impost.
Auto liquidació de l impost. Qüestions pràctiques.
Efectes de la seva no declaració

2.- IRPF:
Introducció: Significat, objectiu i trets diferencials de l Impost.
Subjectes afectats per l impost: L Administració i el contribuent.
Deures del contribuent.
Auto liquidació de l impost. Qüestions pràctiques.

3.- TALLER PRACTIC: cumplimentació MODEL DE CADA IMPOST.

 

Data: Dimecres 6 d’abril

Es fan dues xerrades al mateix día, en horari de matí (10h a 14h) i al migdia en horari especial pels comerços (14.30h a 16.30h)

  • Inscripció a l’edició matí (Dimecres 6 d’abril de 10h a 14h):  Formulari matí
  • Inscripció a l’edició migdia – especial per comerços  (Dimecres 6 d’abril de 14.30h a 16.30h): Formulari comerços

Lloc: CSETC, c. Josep Vilaseca, 23 Cardedeu

 *Si no ets usuari del CSETC, per assistir a la formació és necessari portar fotocòpia del DNI/NIE i en cas d’estar a l’atur Certificat d’inscripció a l’atur

Contacte CSETC:  info@csetc.cat o 93 844 43 02