Elaboració de projectes per a entitats del tercer sector – Aula virtual – Aula de gestió – 11 i 12 de novembre 2020

Elaboració de projectes per entitats del tercer sector Cardedeu CSETCDisseny, continguts i redacció de projectes

Orientat a membres d’entitats del tercer sector.

Dins el programa Aula de Gestió, es realitzen dos webinar de 120 minuts on s’exposarà com s’elabora un projecte des de la seva planificació, disseny i fins a la l’avaluació.

Dinamitzat per Arnau Funes, formador i investigador en gestió associativa, direcció d’equips i gestió de serveis socials des de l’administració local.

Objectius

 • Conèixer l’estructura general d’un projecte.
 • Elaborar objectius mesurables.
 • Millorar la redacció dels nostres projectes.

Contingut

1- Teòrics

El Projecte. Conceptes bàsics.

 • Definició de projecte i característiques
 • Tècniques de diagnòstic
 • Aplicacions que ens poden ajudar
 • Proposta de guió per a la redacció de projectes
 • Subvencions públiques: guió i criteris de valoració

Els continguts dels projectes.

 • Descripció general
 • Justificació del projecte
 • Marc de referència, destinataris i ubicació del projecte.
 • Objectius:
  • Com redactar-los
  • La relació objectius – activitats – avaluació
 • Activitats.
 • Cronograma.
 • Organització, funcionament i metodologia del projecte.
 • Pla de difusió
 • Recursos humans i materials
 • Pressupost.
 • L’avaluació del projecte.

2- Continguts pràctics

 • Casos pràctics: redacció d’objectius
 • Espai de dubtes i consultes

 

Dates: Dimecres 11 i dijous 12 de novembre. Horari de 18:30h a 20:30h.

Lloc: Aula Virtual del CSETC mitjançant plataforma online. S’enviarà el link d’accés i la contrasenya 48 hores abans del webinar.

Material: És necessari disposar d’ordinador amb webcam i micròfon, o en el seu defecte, amb la tablet o mòbil que deurà tenir instal·lada l’aplicació de la plataforma online.

Inscripcions: Si estàs interessat/da en assistir-hi omple el Formulari inscripció i envia mail amb dies i hores preferibles per fer la visita presencial.

*Si no ets usuari/ària del CSETC, per assistir a la formació és necessari aportar el DNI/NIE mitjançant un fitxer pdf o una foto del mateix, al correu info@csetc.cat

**És obligatori connectar-se uns 15 minuts abans al link que rebreu al vostre mail per assegurar que els aspectes tècnics de connexió, imatge i so funcionen correctament, i d’aquesta manera el temps de 2 hores de cada webinar sigui el temps efectiu real.

Informació i contacte CSETC:  info@csetc.cat o 93 844 43 02