Els desitjos de la OMIC pel 2024

Iniciem l’any 2024 i és temps de bons propòsits també des de l’Oficina d’Atenció al Consum per a millorar aquelles peticions que atenem amb major freqüència, a saber:  

  • L’any passat el nombre de reclamacions tramitades a les companyies de llum i gas van créixer exageradament tot i la normativa existent que ho regula.
  • En relació a les clàusules abusives dels contractes bancaris (despreses de constitució, IRPH…) cal que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) posi odre i restem a l’espera d’una Sentencia que podria ser clau en relació amb la prescripció de la reclamació de les despeses de constitució d’hipoteques.
  • Que la ciutadania tingui un accés àgil, fàcil, ràpid i efectiu a la justícia ordinària; sense oblidar que la mediació i l’arbitratge és la millor forma de solucionar els conflictes entre consumidors i empreses.
  • En quant a les companyies aèries caldria una vigilància més acurada, ferma i resolutiva dels òrgans competents; per tal de fer acomplir horaris, normes de facturació i d’embarcament i la resposta a les reclamacions tramitades per les OMICs.
  • En quant al fraus informàtics i el nombre creixent de denúncies per “phishing”, “smishing”, “pharming” requereix la implementació de mecanismes de protecció per àrt de les entitats bancàries i una regulació més estricta.

 

Des de l’OMIC observem que aquestes reclamacions van augment proporcionalment a les desigualtats socials i treballem per a contribuir amb el nostre gra de sorra a la seva reducció.

 

OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02