Jornada MIC Productivity Center sobre iProductivitat a Cardedeu

 El 14 d’abril, a la sala d’actes de la biblioteca de Cardedeu es va realitzar la jornada “Com millorar la nostra productivitat”, a càrrec d’Albert Esplugas, director del Centre Microsoft d’Innovació en Productivitat.

Aquesta acció s’emmarca dintre de l’acord de col·laboració signat entre Microsoft Innovation Center i l’Ajuntament de Cardedeu i va ser el primer de molts actes que es portaran a terme arran de l’obertura del nou Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu.

La jornada va arrencar amb la benvinguda de l’alcaldessa, Calamanda Vila,  que va parlar de la importància de la tecnologia per a les empreses locals.

A continuació, Albert Esplugas ens va parlar de la situació actual de la productivitat a les empreses del nostre país, de com l’adopció de bones pràctiques en l’ús de les TIC ens porta a escenaris d’eficiència i de quins són els errors més comuns que cometem a les empreses en la utilització de les eines informàtiques i de comunicació.

Després d’un descans on els assistents, emprenedors i membres d’empreses de la comarca varen intercanviar opinions, Albert Esplugas va exposar un seguit de casos pràctics on demostrà com les tecnologies de les que ja disposem podem augmentar la nostra productivitat i eficiència.

El assistents varen poder comprovar com obtenir una gran quantitat d’informació de manera ràpida i eficient a traves del correu electrònic, com convocar reunions d’una manera efectiva amb el mínim cost de temps amb l’ajut d’eines informàtiques i com els avenços en conferències, missatgeria instantània i videoconferències fan que els desplaçaments per motius de feina passin a ser voluntaris i no obligatoris.

La jornada va acabar amb la participació de Carme Mallorques, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cardedeu, que va agrair l’assistència a tots els participants i els hi va convidar a noves sessions que tindran lloc dintre del marc d’actuació del nou Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu.