L’OMIC de Cardedeu ha tramitat prop de 300 expedients l’any 2023

L’OMIC Cardedeu té com objectiu fonamental garantir la defensa i protecció dels drets legítims de les persones consumidores i usuàries i posar al seu abast els mitjans i instruments per exercir-los. Per assolir aquest objectiu l’OMIC gestiona i realitza les activitats següents:

  • Informar a les persones consumidores sobre els seus drets i les seves obligacions en matèria de consum i la forma d’exercir-los.
  • Orientar, assessorar i ajudar a les persones consumidores en la tramitació i la gestió de les queixes, reclamacions i denúncies presentades davant l’OMIC.
  • Tramitar les consultes i reclamacions de les persones consumidores i usuàries.
  • Mediar en els conflictes en matèria de consum entre la persona consumidora i l’empresa o entitat amb la finalitat de poder arribar a un acord entre les parts.
  • Informar, assessorar i ajudar en matèria d’arbitratge.
  • Fomentar l’educació i la formació de les persones consumidores en matèria de consum
  • Fomentar el consum responsable en el marc de la sostenibilitat, solidaritat i respecte entre els sectors implicats.
  • Establir i mantenir les relacions necessàries amb altres oficines i administracions relacionades amb temes de consum per garantir un bon servei a les persones usuàries.

L’any 2020 l’Ajuntament de Cardedeu signa un conveni amb els ajuntaments de Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor en amb l’objectiu que l’OMIC Cardedeu doni cobertura en matèria de consum a les persones usuàries i consumidores d’aquests municipis.

Mostrem els resultats de l’activitat de l’OMIC Cardedeu de l’any 2023 en el següent document:

 

OMIC CARDEDEU – INDICADORS 2023

 

 

 OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02