RECLAMACIONS A COMPANYIES AÈRIES

Heu patit mai un retard en un vol?

Una de les reclamacions més habituals son les del retard aeri (arribar al destí final amb 3 hores de retard o més). En aquest cas les compensacions oscil·len d’entre 250€ i 600€, en funció de la distància del vol –excepte que el transportista pugui demostrar que el retard ha estat provocat per circumstàncies extraordinàries i inevitables–.

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) és l’entitat designada per assumir la resolució alternativa de litigis en casos de cancel·lació o retard de vols, denegació d’embarcament o reclamacions dels drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Podran recórrer a aquest procediment els passatgers que surtin d’un aeroport situat a Espanya, o un aeroport situat en un país que no sigui membre de la Unió Europea, amb destinació a un altre aeroport situat en territori espanyol, quan s’utilitzi una companyia aèria comunitària.

La presentació d’una reclamació utilitzant la resolució alternativa de litigis evita haver d’acudir a un procés judicial per a fer valer els drets dels usuaris del transport aeri. El procediment de resolució alternativa de litigis no serà un requisit previ a l’accés als tribunals de justícia, sinó una opció més ràpida i totalment gratuïta que s’ofereix als usuaris del transport aeri per a resoldre aquest tipus de conflictes amb les companyies aèries.

Des del 2 de juny de 2023 les decisions que dicti AESA tindran un resultat vinculant per a les companyies aèries. Si passat el termini d’un mes concedit a la companyia per a complir amb la decisió de AESA, i la companyia no satisfà els drets reconeguts al passatger, el passatger podrà instar la seva execució davant el jutjat competent. De la mateixa manera si finalitza el procediment i el passatger no està satisfet amb la decisió emesa per AESA, com no és vinculant per a ell podrà acudir als tribunals en aquest cas a exercir els seus drets

No són reclamables mitjançant aquest sistema les reclamacions sobre altres assumptes com ara reclamacions sobre equipatges, qualitat del servei, contracte de transport i les seves clàusules, danys i perjudicis, tarifes i taxes, pràctiques comercials, agències de viatge, viatges combinats, protecció de dades, i aquelles en les quals el vol opera normalment però el passatger decideix no volar. Tampoc són reclamables davant AESA els vols que tinguin el seu primer punt de sortida en un altre país de la Unió Europea (UE); o, tinguin el seu primer punt de sortida fora de la UE i el seu últim punt d’arribada no estigui a Espanya; o, tinguin el seu primer punt de sortida fora de la UE i el seu últim punt d’arribada sí que estigui a Espanya, però no li transporti una companyia comunitària;

En tot cas, la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) atendrà les consultes dels consumidors/es i els/les ajudarà a tramitar les reclamacions davant de L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

 

 

 OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02