Publicat l’informe de l’activitat emprenedora a Catalunya: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Catalunya 2021-2022

Ens fem ressò de les principals conclusions de l’informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Catalunya 2021-2022, promogut pel Departament d’Empresa i Treball i la Diputació de Barcelona i elaborat conjuntament per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sota la direcció de Carlos Guallarte.

Aquest informe, que podeu consultar íntegrament en el següent enllaç, permet conèixer l’activitat emprenedora catalana de manera rigorosa i comparativa. El projecte parteix de la percepció que l’emprenedor té sobre les oportunitats que li ofereix l’entorn i sobre les mateixes capacitats, habilitats i motivacions per emprendre, d’una banda, i les condicions de l’entorn en què aquest es desenvolupa, de l’altra. Aquest, permet valorar i quantificar també la qualitat de l’emprenedoria, la motivació per emprendre, la formació de l’emprenedor i les seves característiques demogràfiques (edat i gènere) i les característiques i aspiracions de l’empresa creada: sector d’activitat, dimensió, objectius de creixement, grau d’innovació, internacionalització i orientació social i mediambiental de la nova empresa.

Destaquem algunes de les conclusions que l’informe ens brinda aquest any:

  • La Taxa d’Activitat Emprenedora (TEA) a Catalunya ha tornat a créixer i s’ha situat en el 7,2% el 2021, el que suposa un increment del 0,6% respecte a la taxa de 2020. Així, Catalunya es manté com la Comunitat Autònoma amb la taxa més alta, ja que la TEA catalana és d’1,7 punts superiors a l’espanyola (5,5%) però, en canvi 1,8 punts inferior a l’europea (9%).
  • L’edat mitjana dels emprenedors varia segons la fase del procés emprenedor en què es troba la persona: 39 anys dels emprenedors potencials, 43 anys dels qui estan en fase inicial (TEA), 51 anys del qui estan en fase consolidada i 45 anys dels qui han abandonat el negoci en l’últim any.
  • El percentatge d’emprenedors/es consolidats a Catalunya es situa en el 8,6%, un 0,4 més respecte a l’any passat, i superior al d’Espanya (7,2%) i d’Europa.

No deixeu de consultar l’informe complet, on trobareu moltes més dades interessants en relació amb l’emprenedoria a Catalunya en els últims dos anys.