Reclamacions massives de consum

Aparentment no sembla que tinguin cap tipus de relació les despeses de constitució d’hipoteca, l’anomenat càrtel de vehicles i els Centres d’Estètica Ideal. Però en realitat estem parlant de tres casos relativament recents de reclamacions en massa dels consumidors/es i usuaris/es. És a dir, es tracta  d’assumptes on hi ha moltes persones afectades i perjudicades amb dret a reclamar: en el primer cas als bancs, en el segon als fabricants de vehicles i en el tercer a les entitats financeres.

En el primer cas, el passat 25 de gener el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va pronunciar sobre el darrer escull que limitava als consumidors reclamar als bancs que els retornin les despeses de constitució de la seva hipoteca. Es tracta, en definitiva, de reclamar la nul·litat de la clàusula que imputava als consumidors el pagament de les despeses de registre de la propietat, gestoria,  taxació i notaria (sempre relacionat amb l’escriptura d’hipoteca i no de compra). I aquesta sentencia ja no limita en el temps (prescripció) la possibilitat de reclamar la devolució del 100% de les tres primeres despeses i el 50% de la notarial. Per tant, animem als/les consumidors/es que tinguin una hipoteca signada abans de l’any 2019 a reclamar a les entitats bancàries.

En el segon cas, tenim el càrtel de vehicles. Consisteix en un acord aconseguit per 21 fabricants, 172 concessionaris i 2 consultores per a intercanviar informació i/o pactar el preu dels vehicles que es van vendre a Espanya entre els mesos de febrer de 2006 i agost de 2013. Òbviament, aquest suposat pacte va encarir el preu dels cotxes. L’any 2015 la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ho va descobrir i va sancionar aquestes marques. Però els clients perjudicats, els que van comprar un vehicle entre aquestes dates, només podran recuperar els diners pagats de més si reclamen en el Jutjat.

En el tercer cas, del tancament de més deu centres d’estètica Ideal a Catalunya que ha deixat multitud de clients/es amb el tractament per començar o a mitges i deutes a les financeres.

Tots tres casos ha estat consultes freqüents a la OMIC i us podem assessorar al respecte.

 

 OMIC – Cardedeu

omic@cardedeu.cat

telf: 93 844 43 02