Reglament i preus del CSETC

Durant la sessió plenària de l’Ajuntament de Cardedeu que es va celebrar el 19 de maig de 2011 es varen aprovar el reglament i preus del CSETC.

A la secció EL CSETC, apartat Reglament i preus, es poden trobar els preus publicats de lloguer de despatxos, punts de teletreball, cessió de sales i serveis del centre, així com també el reglament de funcionament en format descarregable.

Accès a Reglament i preus del CSETC