Últimes mesures fiscals i de contractació i afectació a l'activitat econòmica

El Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,  introdueix una sèrie de mesures fiscals i de contractació (entre d’altres mesures) que afecten a les activitats econòmiques:
Contractació:

  • – supressió de la major part de les bonificacions

Fiscalitat:

  • – IVA : Increment dels tipus impossitius general (del 18% al 21%) i del reduït (del 8% al 10%) , reclassificació d’alguns productes i serveis i increment del tipus del règim especial de recàrrec d’equivalència (tipus general del 4% al 5,2% i tipus reduït de l’1% a l’1,4%).
  • IRPF: Modificació d’algunes de les retencions dels rendiments d’activitats econòmiques i professionals
  • Impost de Societats: s’introdueixen més restriccions a la compensació de bases imposables negatives. Es modifiquen els pagaments fraccionats i s’introdueixen altres mesures.

+ informació