Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 – 15 octubre 2020

ajuts restauracio estetica restriccions covid19 ccam generalitat octubre 2020 cardedeu csetcRESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

Des de l’Ajuntament de Cardedeu fem resó dels nous ajuts publicats pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

A continuació podeu llegir l’objecte i un resum de la descripció de les bases que us podeu descarregar en aquest enllaç.

Termini de tramitació: Pendent de la publicació al DOGC.

DESCRIPCIÓ DELS AJUTS

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i els centres d’estètica i bellesa, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Base 2

Persones beneficiàries

2.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col.lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Als efectes d’aquestes subvencions, s’especifica la categoria de pime (petites i mitjanes empreses), segons l’annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat:

Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.

Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

Queden excloses com a beneficiàries d’aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

En l’Annex 2 d’aquesta Resolució, s’estableixen els requisits específics que han de tenir les persones beneficiàries.

2.2 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d’acord amb els criteris establerts a l’Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s’aprova el Protocol d’identificació i signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6922 de 28.07.2015).

Les persones presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics i es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d’identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

PREGUNTES FREQÜENTS

Al següent enllaç podeu consultar les preguntes freqüents a la pàgina de la CCAM:

http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20201021_subvencions_restauracio_bellesa