Speaking for Business. 2a.Edició

Iniciem el 7 d’octubre de 2013

Curs d’anglès de negocis, nivell conversa

adreçat a empreses i emprenedors

Les classes de Speaking for Business ajuden els participants a desenvolupar les seves aptituds de comunicació oral en un ambient relaxat de classe.

Data Inici: 7 d’octubre de 2013

Horari: dilluns de 13.00 a 14.00 h

Data final: 25 de novembre de 2013

Lloc: CSETC. C. Josep Vilaseca, 23 de Cardedeu

Preu del curs: 24 euros

Procés de selecció: Prova de nivell escrita i oral

Metolologia i procés d’inscripció Llegir més

Presentació de Reempresa a Cardedeu

Dilluns, 8 de juliol de 2013, a  les 11 h. al CSETC (c. Josep Vilaseca, 23)

A partir del mes de juliol l’Ajuntament de Cardedeu s’incorpora al Centre de Reempresa de Catalunya per garantir la continuïtat de les empreses del seu territori.

Assiteixen a l’acte:

Il·lma. Sra. Calamanda Vila, alcaldessa de l’Ajuntament de Cardedeu

Il·lm. Sr. Ferran Civil, vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona

Sr. Antoni Abad, president de la patronal Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya

Llegir més

Speaking for Business

Curs d’anglès de negocis, nivell conversa

adreçat a empreses i emprenedors

Les classes de Speaking for Business ajuden els participants a desenvolupar les seves aptituds de comunicació oral en un ambient relaxat de classe.

Data Inici: 27 de maig de 2013

Horari: dilluns de 13.00 a 14.00 h

Data final: 22 de juliol de 2013

Lloc: CSETC. C. Josep Vilaseca, 23 de Cardedeu

Preu del curs: 24 euros

Procés de selecció: Prova de nivell escrita i oral

Metolologia i procés d’inscripció Llegir més