S’aprova el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera

Per fer front a la situació de sequera excepcional en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, l’alcalde, Enric Olivé, ha dictat un ban adoptant les mesures per estalviar aigua establertes al Pla Especial de Sequera.

Pel que fa a les limitacions d’aigua a nivell del teixit productiu en diferents sectors, són les següents:

  • Reg agrícola: reduir un 40 % el consum
  • Usos ramaders: reduir un 30 % el consum
  • Usos industrials: reduir un 15 % el consum

Específicament l’ús de l’aigua a les granges queda limitat d’aquesta manera:

L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

 

Per altres mesures, més enllà del teixit productiu, podeu consultar a la web de l’ajuntament.

BAN de mesures excepcionals per situació de sequera